Nepůvodní druhy raků v našich řekách a jezerech

Nepůvodní druhy raků v našich řekách a jezerech

Tímto malým článkem bych chtěl upozornit co nejvíce všímavých rybářů, kteří vystřídají velké množství řek, říček, potoků či jezer, na výskyt nepůvodních druhů raků. Především na raka pruhovaného a raka signálního. Tyto druhy raků se u nás v České republice nejvíce...
číst více