Nepůvodní druhy raků v našich řekách a jezerech

Tímto malým článkem bych chtěl upozornit co nejvíce všímavých rybářů, kteří vystřídají velké množství řek, říček, potoků či jezer, na výskyt nepůvodních druhů raků. Především na raka pruhovaného a raka signálního.

Tyto druhy raků se u nás v České republice nejvíce rozšířili v 70. letech minulého století především vysazováním lidmi do předem vytypovaných lokalit. Bohužel se nevědělo o následném účinku, což je přenos takzvaného račího moru.

Přenos račího moru je v dnešní době velice vážné téma. Rybářská obec roste a povědomí o této nemoci a jejím přenosu je minimální. Nemusíte přenášet nakažené jedince k tomu, aby došlo k zavlečení této nemoci. Klidně můžete být sportovní rybář, který loví ryby stylem chyť a pusť. Jde jen a pouze o přenos tzv. spor račího moru. K jejich šíření stačí pouze vlhký podklad pro přežití.

rak pruhovaný

Co z toho plyne? Dávat si velký pozor, kde chytáme, jaké máme vybavení a zda vůbec tušíme o tom, jaké druhy daný revír obývají. Když vezmeme v potaz aktuální výskyt raka pruhovaného, tak si myslím, že veliká část rybářů z jižních, středních a severních Čech se s tímto živočichem potkala téměř na 100 %. Jeho největší výskyt je na řece Vltavě, Lužnici a Labi.

za šíření račího moru mohou i rybáři

Jediné opatření, jak zabránit přenosu této nemoci a chránit naše původní druhy raků (rak říční, rak bahenní a rak kamenáč), je jen a pouze dbát na precizní vysušení veškerého vybavení. To dokáže spory račího moru zabít. Bohužel někteří rybáři, kteří navštěvují různé revíry s dnešním moderním vybavením (neopreny,podběráky,vážící saky, atd.), o těchto věcech kolikrát nemají ponětí a nevědomě tuto nemoc šíří.

Posledním příkladem, který se ke mne osobně dostal, je výskyt račího moru v jižních Čechách na řece Blanici a na Keblanském potoce. U řeky Blanice je to očekávaný průběh. protože se na této řece vyskytují hned dva nepůvodní druhy raků (pruhovaný a signální) a také rak říční. U Keblanského potoka došlo k takzvanému zavlečení rybářskou obcí. Jednošu řečeno přenosem člověka, který rybařil na místě výskytu nepůvodních druhů a následně přenesl spory nemoci na tento potok.

Nejčastější otázkou je, jak nepůvodní druhy raků poznat? U raka signálního je to dobře zřetelné. Je velice tmavé barvy vzrůstu do 20 cm a má velice výraznou světlou skvrnu na kloubu klepet. U raka pruhovaného je hned několikero znaků. Poznáme ho podle velkého množství výčnělků na jeho hlavohrudi. Má ne vždy dobře čitelné pruhy na tzv. ocasní části, ale především špičky klepet jsou zakončeny oranžovou barvou s černým ohraničením směrem k tělu. Tento znak je vždy velice dobře čitelný.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, co tento článek četli a budou si dávat pozor nad tím, co dělají. Snad se nám povede zabránit dalšímu přenosu račího moru.

Autor: Jan Tvaroh
Vášnivý rybář milující klid a čistotu přírody a zároveň chovatel ryb a provozovatel sportovního revíru.

Sdílejte článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *